ЦІКАВА ХІМІЯ

«Широко простягає хімія руки свої у справи людські… Куди не глянемо, скрізь постають перед очима нашими успіхи її старанності»

М. В. Ломоносов

Методична скарбничка для вчителяПримірна схема самоаналізу уроку
Клас, тема уроку, тип уроку, структура уроку.
1. Яке місце даного уроку в темі? Як цей урок пов'язаний з попереднім, як цей урок працює на подальші уроки?
2. Коротка психолого-педагогічна характеристика класу. Які особливості учнів були враховані при плануванні уроку?
3. Яка триєдина дидактична мета уроку (його навчальний, розвиваючий, виховний аспект), дати оцінку успішності в досягненні мети уроку.
4. Відбір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети уроку. Виділити головний етап і дати повний його аналіз, ґрунтуючись на результатах навчання на уроці. Яке поєднання методів навчання було вибране для опрацювання нового матеріалу? Чи відведено достатньо часу практичним методам? Чи достатньо часу самостійній роботі учнів? Чи був урок достатньо інтерактивним?
5. Чи раціонально було розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні "зв'язки" між цими етапами? Показати, як інші етапи працювали на головний етап?
6. Відбір дидактичних матеріалів, ІКТ, наочних посібників відповідно до цілей уроку.
7. Як організований контроль засвоєння знань, умінь і навиків учнів? На яких етапах уроку? У яких формах і якими методами здійснювався? Як організовано регулювання і корекцію знань учнів?
8. Чи достатньо часу відведено на подачу домашнього завдання? Чи було домашнє завдання диференційованим? Чи був для учнів вибір?
9. Психологічна атмосфера на уроці і спілкування вчителя і учнів.
10. Як Ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалося реалізувати всі поставлені завдання уроку? Якщо не вдалося, то чому?
11. Що хотілось би змінити?

Немає коментарів:

Дописати коментар