ЦІКАВА ХІМІЯ

«Широко простягає хімія руки свої у справи людські… Куди не глянемо, скрізь постають перед очима нашими успіхи її старанності»

М. В. Ломоносов

З публікацій..

Цікава хімія
Полоній, як і його «єдинокровний» предок радій, надзвичайно радіоактивний...
Проведені дослідження показали, що тютюн має властивість концентрувати в собі помітні кількості полонію... При згорянні тютюну полоній разом з димом потрапляє в легені курців і опромінює там живу тканину.На думку медиків, це одна з найістотніших причин захворювання на рак легень і горла.
(Василега М. Д. Цікава хімія.– К., 1989.– С. 50–51).
У природі озон утворюється з молекулярного кисню під дією ультрафіолетових променів у стратосфері на висоті 15-30 км над рівнем океану. Озоновий шар дуже розріджений і якби його вдалося стиснути при звичайному атмосферному тиску, він мав би товщину всього 2-3 мм! Незважаючи на це, озон – надійний щит від палючих і смертоносних короткохвильових ультрафіолетових променів. Молекули озону збирають ультрафіолетові промені...
У нижніх шарах атмосфери утворення незначних кількостей озону спричинюється блискавками, чим і пояснюється відчуття свіжості в повітрі після грози.
(Василега М. Д. Цікава хімія.– К., 1989.– С. 61).
Найбільшу кількість хімічних елементів (9) відкрив (синтезував) видатний американський учений Г. Сіборг разом зі своїми співробіт-никами: в 1940 р. – плутоній, у 1944-1946 рр. – америцій і кюрій,  у 1949-1950 – берклій, каліфорній, у 1952-1954 – ейнштейній, фермій, у 1955 – менделєвій, у 1958 р. – резерфордій (нобелій).
(Василега М. Д. Цікава хімія.– К., 1989.– С. 138).
Одна тонна граніту містить у середньому до 2,5 г урану і до 10 г торію. Отже, в гранітній скелі масою 1000 т є до 2,5 кг урану і до 10 кг торію. Граніти – майбутнє джерело ядерного пального, коли родовища уранових і торієвих мінералів повністю вичерпаються.
(Василега М. Д. Цікава хімія.– К., 1989.– С. 146).
У 1843 р. було відкрито спосіб перетворення каучуку в гуму нагріванням його із сіркою. Винахідник назвав цей процес вулканізацією в честь міфічного бога підземних надр і вогню Вулкана. Оскільки самородну сірку добували під землею, а також помічали, що рідка сірка та її сполуки виділяються під час виверження вулканів, у міфах її називають «жовчю бога Вулкана».
(Василега М. Д. Цікава хімія.– К., 1989.– С. 149).
Японські хіміки розробили спосіб переробки відходів поліетилену на пальне. Для цього використані поліетиленові вироби – тару, труби, плівку, електроізоляцію тощо розплавляють, добавляють порошкоподібного нікелю, і утворену суміш нагрівають при 5000С. При цьому відбувається каталітичний крекінг – розщеплення довгих полімерних ланцюгів на уламки з невеликою кількістю вуглецевих атомів. У результаті утворюється суміш газоподібних і рідких вуглеводів (бензин, гас).
(Василега М. Д. Цікава хімія.– К., 1989.– С. 159).
Г. Кавендіш перший добув водень як самостійну речовину з певними, лише їй притаманними властивостями. Потім він обчислив густину водню (0,09 відносно густини повітря, взятої за 1) і встановив, що при взаємодії його з повітрям утворюється вибухова суміш.
(Книжка для читання з неорганічної хімії.–  К., 1985.– С. 138–139).
Водень можна розглядати і як звичайне, хімічне, але найкалорійніше пальне. Теплота згоряння водню – 117500 кДж/кг – майже втричі більша, ніж у нафти й нафтопродуктів, і приблизно в чотири рази більша порівняно з кам’яним вугіллям.
Ще Костянтин Едуардович Ціолковський вважав водень за пальне для двигунів майбутнього.
(Книжка для читання з неорганічної хімії.–  К., 1985.– С. 139–140).
З хлором, точніше, з його сполуками у вигляді кухонної солі людство знайоме вже давно. Археологічні розкопки свідчать, що в Прикарпатті почали добувати сіль кілька десятків тисячоліть тому, на Кавказі – чотири-п’ять тисяч років тому, в горах Пенджабу (Індія) – понад три тисячі років тому. З давніх-давен був відомий спосіб добування кухонної солі з морської води. Яскравий опис добування кам’яної солі в Лівії є в творах грецького історика Геродота (V ст. до н.е.).
(Книжка для читання з неорганічної хімії.–  К., 1985.– С. 234).
Йод у чистому вигляді – це тверда темно-сіра кристалічна речовина з металічним блиском, майже в два рази важча за алюміній. Йод має чудові властивості: при нагріванні він, не плавлячись, переходить у газоподібний стан (переганяється, або сублімується). Ось ця властивість йоду і сприяла відкриттю його.
Звичайно вважають, що йод уперше виділив у 1811 р. французький промисловець і хімік-любитель Бернар Куртуа.
(Книжка для читання з неорганічної хімії.–  К., 1985.– С. 236).
Бром – елемент багато в чому незвичайний. Він єдиний метал, який за звичайних умов перебуває в рідкому стані.
(Книжка для читання з неорганічної хімії.– К., 1985.– С. 241).
Среди инертных газов на Земле больше всего аргона, который удалось выделить в чистом виде раньше других его собратьев.
(Колтун М. Мир химии.– М., 1988.– С. 80).
Кислород – чрезвычайно активный химический элемент. Имеются соединения кислорода со всеми элементами таблицы Менделеева, кроме гелия, неона и аргона. Кислород входит в состав большинства жизненно важных неорганических соединений, и среди них – вода, белки, углеводы, жиры, костная ткань живых существ…
Увидеть кислород воочию можно лишь…охладив его до – 182, 90С. При этой температуре он представляет собой жидкость светло-голубого цвета…
(Колтун М. Мир химии.– М., 1988.– С. 103).
Существование воды на Земле в трех агрегатных состояниях – газообразном, жидком и твердом – обязано… обращению Земли вокруг Солнца на среднем расстоянии 149,6 миллиона километров. Если путь световых лучей от Земли до Солнца составлял бы менее 134 миллионов километров, то вся вода океанов, морей и рек, как показали расчеты, испарилась бы.
Увеличение расстояния между Землей и Солнцем до более чем 166 миллионов километров привело бы к тому, что жидкой воды на нашей планете не осталось – она полностью превратилась бы в лед.
(Колтун М. Мир химии.– М., 1988.– С. 151).
 …самый дорогой сейчас металл – калифорний, химический элемент с порядковым номером 98. К 1984 году ученые изготовили всего один грамм калифорния, и стоил этот грамм один миллиард долларов.
(Колтун М. Мир химии.– М., 1988.– С. 170).
Столь часто применяемые в современной науке и нашей повседневной жизни слова «полимеры» и «органическая химия» впервые предложил использовать Й. Берцелиус, не веривший, что ученые когда-либо смогут успешно соперничать с природой в получении сложных органических молекул.
(Колтун М. Мир химии.– М., 1988.– С. 236).
Среди прочих газов аммиак выделяется своей огромной растворимостью в воде: при нормальных условиях 1 мл воды способен поглотить 1170 мл аммиака, т.е. больше литра!
(Леенсон И. А. Занимательная химия.  Ч.1.– М., 1996.– С. 30).
Диоксины… могут образоваться в качестве отходов на некоторых химических производствах или при хлорировании загрязненной воды и уже в ничтожных концентрациях угрожать здоровью людей (диоксины даже попали в «Книгу рекордов Гиннеса»).
(Леенсон И. А. Занимательная химия.  Ч.2.– М., 1996.– С. 7).
Озон и кислород – единственный пример образования одним химическим элементом двух газообразных (при обычных условиях) простых веществ. Молекула кислорода состоит, как известно, из двух атомов, а озона  из трех, причем эти три атома расположены не на прямой линии, а под углом. Это приводит еще к одной уникальности озона – из всех газообразных простых веществ только молекулы озона полярны, т.е. представляют собой диполи с разделенными в пространстве зарядами.
(Леенсон И. А. Занимательная химия.  Ч.2.– М., 1996.– С. 8).
Гарольд Клейтон Юри (1893-1981) – признанный авторитет в области химии изотопов. В 1950 году поставил ставший классическим эксперимент по самопроизвольному образованию амино-кислот из смеси аммиака, метана, паров воды и водорода при пропускании через смесь электрических разрядов. Этим он доказал, что аминокислоты могли образоваться в атмосфере древней Земли под действием грозовых разрядов.
(Леенсон И. А. Занимательная химия.  Ч.2.– М., 1996.– С. 53).
…метилфенхиловый эфир L-L-аспартиламиномалоновой кислоты. Это вещество в примерно в 33000 раз слаще сахарозы и, следова-тельно, разделяет с талином 1-2 место, а среди синтетических соединений выходит вперед. Его создатели, японские исследователи, немедленно взяли патент на применение этого дипептида в качестве пищевой добавки к прохладительным напиткам, джемам, шоколаду… Чтобы плитка шоколада стала привычно сладкой, достаточно долей милиграмма этой чудодейственной специи.
(Леенсон И. А. Занимательная химия.  Ч.2.– М., 1996.– С. 222).
Наука о кристаллах началась с изучения горного хрусталя. Его блестящие бесцветные кристаллы впервые нашли еще в древности… в швейцарских Альпах… Древние думали, что это особая форма замерзшей воды, и назвали вещество хрусталем (так по-гречески звучит слово «лед»)…
Горный хрусталь – это чистый кристаллический кварц, соединение кремния и кислорода.
(Леенсон И. А. Занимательная химия.– М., 2000.– С. 38–39).
Любопытно, что в современной таблице Менделеева нет ни одного (!) элемента с целочисленной атомной массой. Объясняется это разными причинами. Одну из них, очень важную, обнаружил английский ученый Ф. Астон в 1919 г.
Астон открыл, что у элементов могут быть «близнецы-братья», все на одно лицо (с точки зрения химика), но один чуть полегче, другие потяжелее. Этих близнецов назвали изотопами. Из встречающихся в природе элементов (а их почти 90) только у 20 нет «родственников»  это элементы-одиночки.
(Леенсон И. А. Занимательная химия.– М., 2000.– С. 76).
Арабские алхимические названия многих веществ до сих пор хранятся в современных языках. Одни слова со временем отбросили от себя приставку аль-, а другие прекрасно уживаются с нею. Арабское слово аль-нушатир превратилось в современное нашатырь, аль-борак стало называться боракс или бура. От слова аль-кали (синоним слова аль-борак) произошли названия металла калия и целого класса растительных веществ – алкалоидов. Навсегда приставка аль- оказалась привязанной к веществам, которые современные химики называют спиртами: арабское слово аль-кохоль стало звучать чуть-чуть иначе и произносится теперь как алкоголь.
(Рошаль А. Химия – это просто.)
Когда-то Менделеев называл элементы второго и третьего периодов типическими. Он считал, что их химические особенности как бы определяют все последующее настроение системы…
Расскажем об одной удивительной особенности второго периода: три принадлежащих ему элемента – углерод, азот, кислород вместе с водородом являются составными частями органической материи. Так сказать, своеобразными ответственными за жизнь на Земле.
(Петрянов И. В. Великий закон / И. В. Петрянов, Д. Н. Трифонов.– М., 1984.– С. 65–66).
Если спросить ученых, какие из открытий ХХ в. важнейшие, то едва ли кто-нибудь забудет назвать искусственный синтез химических элементов. За короткий срок – менее 40 лет – список известных химических элементов увеличился на 19. И все 19 элементов были синтезированы, приготовлены искусственным путем.
(Петрянов И. В. Великий закон / И. В. Петрянов, Д. Н. Трифонов.– М., 1984.– С. 82).
… в любой энциклопедии, в любом учебнике по химии читаем: франций (порядковый № 87) открыт в1939 г. французской ученой Маргаритой Перей. Кстати сказать, это третий случай, когда честь открытия нового элемента принадлежит женщине (раньше Мария Кюри открыла полоний и радий, Ида Ноддак – рений).
Франций относят к числу искусственно синтезированных элементов. Но все-таки сначала элемент был обнаружен в природе. Это изотоп франций – 223. Его период полураспада составляет всего 22 мин. Становится понятным, почему франция так мало на Земле.
(Петрянов И. В. Великий закон / И. В. Петрянов, Д. Н. Трифонов.– М., 1984.– С. 85-86).
Современное название «золото», по мнению историков химии, имеет своим корнем сол – солнце. Латинское название золота – аурум происходит от слова Аврора – утренняя заря.
(Трифонов Д. Н. Как были открыты химические эелементы / Д. Н. Трифонов, В. Д. Трифонов.– М., 1980.– С. 20).
Водород. Это один из самых удивительных элементов периодической системы – первый ее представитель, наиболее легкий из существующих газов. Элемент, открытие которого стало ключом к решению многих проблем химической теории. Элемент, атом которого, теряя единственный валентный электрон, становится «голым» хротоном. И поэтому химия водорода  это единственная в своем роде химия элементарной частицы.
 (Трифонов Д. Н. Как были открыты химические элементы / Д. Н. Трифонов, В. Д. Трифонов.– М., 1980.– С. 36).
Чемпион по химической стойкости – фторопласт. Он спокойно переносит последовательную суточную обработку в концентри-рованных кислотах – серной (при 2900С), азотной (при 1000С) и царской водке (при 1000С). Куда до фторопласта любому благородному металлу! А причина проста: атомы фтора, расположившись «плечом к плечу», защищают от внешних воздействий длинную углеродную цепочку.
(Харлампович Г.Д. Многоликая химия / Г.Д. Харлампович, А.С. Семенов, В.А. Попов.– М., 1992.– С.110).
Когда туристы покидают место стоянки, они обычно или зарывают в землю или сжигают в костре образовавшийся мусор. Заметьте, пожалуйста, что при неполном сгорании поливинилхлоридных пластиков (например, прохудившиеся сапоги) выделяется хлоро-водород, оксид углерода, свободный хлор и фосген. Оба, в особенности последний, использовались в первую мировую войну как ОВ.
(Харлампович Г. Д. Многоликая химия / Г. Д. Харлампович, А. С. Семенов, В. А. Попов.– М., 1992.– С.110).
Легковой автомобиль расходует кислорода в 45-60 раз больше, чем его водитель.
(Харлампович Г. Д. Многоликая химия / Г. Д. Харлампович, А. С. Семенов, В. А. Попов.– М., 1992.– С.146


Немає коментарів:

Дописати коментар